Oversikt over tilsette


Habilitering og ressurs

Ansatte i avdelingen Habilitering og ressurs
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Tenesteansvarleg teneste for funksjonshemma 481 28 699 481 28 699 karina.b.l.halvorsen@amli.kommune.no