Oversikt over tilsette


Habilitering og ressurs

Ansatte i avdelingen Habilitering og ressurs
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Psykisk helse/rus 37 18 51 21 951 20 626 oydis.bruun.nordas@amli.kommune.no