Oversikt over tilsette


Helse og omsorg

Ansatte i avdelingen Helse og omsorg
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar helse- og omsorg 992 11 769 992 11 769 laila.nylund@amli.kommune.no