Oversikt over tilsette


Næring og utvikling

Ansatte i avdelingen Næring og utvikling
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar næring og utvikling 982 55 432 982 55 432 yngve.ramse.traedal@amli.kommune.no

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre kommunedirektøren som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Kommunedirektøren