Oversikt over tilsette


Habilitering og ressurs

Ansatte i avdelingen Habilitering og ressurs
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Seniorrådgjevar 992 11 753 992 11 753 anne.grete.askland@amli.kommune.no

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre kommunedirektøren som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Kommunedirektøren