Oversikt over tilsette


Oppvekst - Kulturskulen

Ansatte i avdelingen Kulturskulen
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturskulerektor/kulturskulelærar 950 58 770 950 58 770 arnar.vagen@amli.kommune.no