Oversikt over tilsette


Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Skule- og barnehagefagleg rådgjevar 481 27 242 481 27 242 elin.sollman@amli.kommune.no

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre kommunedirektøren som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Kommunedirektøren