Oversikt over tilsette


Åmli sokn

Ansatte i avdelingen Åmli sokn
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sokneprest 911 38 976 911 38 976 jarle.bryne@amli.kommune.no