Oversikt over tilsette


Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Jordmor 950 02 597 950 02 597 vigdis.moripen@vegarshei.kommune.no

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre rådmannen som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Rådmannen