Oversikt over tilsette


Samfunn

Ansatte i avdelingen Samfunn
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Leiar samfunn 480 02 925 480 02 925 yngvar.mjaland@amli.kommune.no

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre kommunedirektøren som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Kommunedirektøren