Telerestriksjoner på kommunal vei

Etter vedtak i Åmli kommunestyre er det vedtatt at en ikke innfører aksellastrestriksjoner på enkelte kommunale veger i teleløsningen, så lenge transportnæringen tar hensyn til teleløsningen og veiens tilstand ved transport.

Men dersom enkelte kommunale veier blir nedkjørt i teleløsningen kan det bli innført restriksjoner på enkelte kommunale veier i Åmli kommune.

Restriksjonene vil tre i kraft fra det tidspunkt skilt med tillatt aksellast blir oppsatt på den enkelte vei og gjelder inntil skiltene blir fjernet.

Kontaktinformasjon

Jan Terje Jansen
Senioringeniør
E-post
Telefon 91 67 00 19
Mobil 91 67 00 19