Gravetillatelse

Du må søke hvis det det skal graves i eller ved offentlig vei.  

Graving må ikke startes opp før ansvarlig for gravearbeidet har sendt inn søknad om gravetillatelse og fått en godkjenning fra kommunen.

I de fleste tilfeller må det også utarbeides en skiltplan for gravearbeidet. 

Søknadsskjema

Henvend deg til Åmli kommune for å få tilsendt søknadskjema for gravetillatelse i offentlig vei.

Kontaktinformasjon

Jan Terje Jansen
Senioringeniør
E-post
Telefon 91 67 00 19
Mobil 91 67 00 19