Bygge/plante nær kommunal veg

Gjerder, hekker og forstøtningsmurer skal ikke etableres nærmere veikant enn 2,5 meter. Med veikant menes veiens skulder som normalt er fra 25cm til 50cm utenfor asfaltkant. Det er ikke tillatt å beplante/tilså arealet mellom veiskulder og eiendomsgrense uten kommunal godkjenning.

Eiendomsgrense skal være minimum en meter fra topp skjæring eller bunn skråning. Grensen skal likevel ikke være nærmere veikant enn 2,5 meter.

Det er ikke lov å benytte kommunal grunn langs vei og inn mot snuplasser til oppbevaring og bortsetting.

Kontaktinformasjon

Jan Terje Jansen
Senioringeniør
E-post
Telefon 91 67 00 19
Mobil 91 67 00 19