Brøyting og strøing

Informasjon om brøyting og strøing i Åmli kommune

Melde fra om manglende brøyting og strøing

Du kan ringe vår vakttelefon for manglende brøyting og strøing av kommunale veier.

Vakttelefon: 916 70 010

Når brøyter vi?

Normalt starter man å brøyte i kommunale boligveier ved cirka 5-10 cm snø. Når det snør blir det som oftest ikke strødd, da det ikke vil ha noen effekt.

Hva brøyter vi først?

Ved snøfall starter vi å brøyte de viktigste veiene først. Dette er adkomst og samleveier med tilhørende gang- og sykkelveier. Deretter blir boligveier brøytet og vi har som målsetting at disse skal være farbare for godt utrustede biler, det vil si biler med gode vinterdekk.

Hva må du som huseier og bilist gjøre?

Det er viktig at biler parkeres på privat grunn, slik at de ikke er til hinder for brøyting av veier. Det er også viktig å tenke på at brannbiler, sykebil og renovasjonsbiler skal kunne komme fram uten problemer.

Det kan få katastrofale følger dersom utrykningskjøretøy ikke kan komme fram.

Tenk litt på din egen og naboens sikkerhet. Gjør en vurdering i veien der du bor. Kan brannvesenets store biler komme fram eller er fremkommeligheten redusert? Ta kontakt med eierne av biler som skaper problemer for brøyting og ferdsel.

Strøing

Når det snør blir det i hovedsak ikke strødd, da dette ikke vil ha noen effekt.

Det tar omtrent en arbeidsdag å få strødd alle gater og veier i kommunen. Det vil si at noen alltid vil være de siste som det blir strødd for. De mest trafikkerte veiene vil bli prioritert, i tillegg til strekninger man av erfaring vet kan by på problemer å ta seg fram på ved glatt føre.

Generelt om vintervedlikehold

Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier og skal sikre framkommelighet, trygg ferdsel og ivareta miljø- og samfunnsinteresser. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforhold gjør det umulig å holde den åpen.

Private veier

For private veier må brøytingen finansieres og avtales privat.

Statens vegvesen er ansvarlig for riksveger.

Fylkeskommunen er ansvarlig for fylkesveger.

Kontaktinformasjon

Jan Terje Jansen
Senioringeniør
E-post
Telefon 91 67 00 19
Mobil 91 67 00 19