Vassmålar

Slik leser du av

Kort for vannmåleravlesning blir sendt til abonnentene i Desember hvert år. På kortet finner du informasjonen du trenger for å kunne melde inn målerstanden.

Les av alle tallene på svart bunn. Ta med nuller. 

  • registrering på svarslipp som sendes i posten, porto er betalt
  • Åmli kommune vil lansere enn løsning for avlesning av vannmåler via sms i løpet av høsten 2018.

Frist

Fristen for å lese av og melde inn vannmålerstanden står på avlesningskortet.

Slik skaffer du deg vannmåler

Alle innbyggere som er tilknyttet offentlig vann og avløp kan installere vannmåler.

Alle som ønsker å installere vannmåler, kontakte godkjent rørlegger for installasjonen. Rørleggeren henvender seg til Åmli kommune for utlevering av vannmåler. Abonnenten leier vannmåler av Åmli kommune.

Hva koster det?

Pris for installering av vannmåler vil variere. Ta kontakt med godkjent rørlegger for pristilbud. Vannmåleren leies av kommunen. 

Vannmålerleige
Dimensjon måler Årlig pris inkl mva
3/4 kr 304
1/2 kr 304
1 kr 360
1 1/2 kr 571

Ha kontroll med vannforbruket

Det er mange steder du kan spare på vannet. Trenger vannet renne når du pusser tenner? Kan du ha kaldt vann i mugge i kjøleskapet? Trenger plenen å holdes grønn?

Har du større forbruk enn forventet, bør du finne årsaken. En dryppende kran, en lekkasje eller et rennende toalett kan fort bli dyrt. 

Kontaktinformasjon

Jan Terje Jansen
Senioringeniør
E-post
Telefon 91 67 00 19
Mobil 91 67 00 19