Velge eller endre abonnement

Alle private husholdninger i Åmli kommune må ha offentlig renovasjon. Den vanlige løsningen for husholdninger er å ha standard renovasjonsabonnement

Delt abonnement (tidligere storabonnement) er når flere husholdninger (boenheter) deler avfallsdunker. Hytter og fritidshus skal ha eget abonnement.

Les mer om de ulike typene abonnementer hos Indre Agder Avfallseskap (IATA) 

Kontaktinformasjon

. Indre Agder og Telemark Avfallsselskap
E-post
Telefon 35 04 83 50