Forsøpling

Åmli kommune vurderer alle saker som meldes inn om ulovlig forsøpling, men kan dessverre ikke rydde alle. 

Lever søppelet ditt på riktig sted

Det er forbudt å forsøple. Du har et ansvar for at søppel blir levert til riktig sted. 

Be håndverkeren som pusser opp hos deg levere avfallet på et godkjent avfallsmottak – som f.eks Langmoen IATA

Det er mange typer avfall som er gratis å levere på IATA. Ta kontakt med IATA for avklaring.

IATA sin nettside

Det er gratis å levere brukte elektiske varer på butikker som selger dem.

Husk at du som grunneier kan bli holdt ansvarlig for dumping på din eiendom.

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Plan- og byggesaksbehandler
E-post
Telefon 94 50 57 16
Mobil 94 50 57 16