Private avløpsanlegg

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger. Slike anlegg renser avløpsvannet lokalt ved hjelp av for eksempel slamavskiller, tett tank eller minirenseanlegg.

Etablering av private avløpsløsninger er søknadspliktig. 

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning. Kommunen registrerer anleggene og fastsetter frekvens for tømming. Agder og Telemark avfallsselskap (IATA) utfører slamtømminger for kommunen.

Etablere eller utbedre?

Hvis du har behov for å etablere eller utbedre et avløpsanlegg, må du sende søknad om utslippstillatelse.

Les mer om om utslippstillatelse (ikke på plass enda)

Vi anbefaler at du tar kontakt med kommunen før du gjør utbedringer på anlegget ditt. Mindre endringer av anlegget kan være bortkastede penger, hvis kommunen krever andre typer utbedringer. 

Før du søker må du ta kontakt med en konsulent som kan planlegge avløpsløsningen. Konsulenten må være en nøytral, fagkyndig person med relevant utdannelse, anerkjente kurs eller sertifisering. Konsulenten utfører grunnundersøkelser og beskriver resultatene i en rapport som må legges ved søknaden. 

Kontaktinformasjon

Nikoline Sørvik Skogmo
Saksbehandler byggesak (telefontid tirsdag og onsdag kl 12-14)
E-post
Mobil 417 58 403