Kvalitet på drikkevatn

Drikkevannet i Åmli tilfredsstiller de strenge kravene i forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften).

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) 

Drikkevannskildene vår er brønnvann for Gjøv Vannverk, brønnvann for Dølemo Vannverk og  Nidelva for Nelaug Vannverk. 

Fysiske og kjemiske egenskaper

Drikkevannskvalitet i Åmli kommune for Gjøv Vannverk:

Parameter Verdi Grenseverdi*
pH 6,9 - 7,5 6,5 -9,5
Kalsium 10 - 14 mg Ca/l -
Alkalitet 0,4 mmol/l -
Jern Mindre enn 0,3 myg/l 0,2 mg Fe/l
Farge Mindre enn 3 NTU 20 NTU
Manhan /Mn) 14 myg/l -

* Grenseverdi i Drikkevannforskriften

Analyse av drikkevann fra privat vannforsyning

Har du egen vannforsyning kan du få drikkevannet ditt analysert av et privat laboratorium. Flere av laboratoriene har nettbutikk. Flaskene blir sendt hjem til deg med posten og du sender flasker med vann i retur. 

Kontaktinformasjon

Jan Terje Jansen
Senioringeniør
E-post
Telefon 91 67 00 19
Mobil 91 67 00 19