Koble til vatn og avløp

Forhåndsuttalelse og godkjenning

Du kan få vite om det er mulig å koble til vann og avløp til en eiendom ved å kontakte kommunen.  

Tilkobling av eiendommen til offentlig vann og avløp, må på forhånd være godkjent av kommunen.

Innvendig arbeid

Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på innvendig vann- og avløpsinstallasjoner. Vannmåler skal installeres og ferdigmeldes av godkjent rørlegger/foretak.

Matavfallskvern som fører matavfall til offentlig avløp, er ikke tillatt i Åmli kommune.

Utvendig arbeid (til og med vannmåler)

Det må foreligge godkjent søknad (sanitærmelding) før rørlegger kan begynne arbeidet på utvendige installasjoner. Det er kun godkjent rørlegger/foretak som kan utføre arbeider på private og offentlige vann- og avløpsledninger. Kontakt godkjent rørlegger som ordner med søknad til kommunen.

Hvis du skal grave i offentlig vei må du fylle ut søknad om gravetillatelse i offentlig veg og gategrunn. Søknadsskjema får utlevert ved henvendelse til kommunen.

Hva koster det?

Vann og avløp - tilkobling
Type tilkopling Pris inkl mva
Tilkopling til kommunal vassledning kr 3 238
Tilkopling til kommunal avløpsledning kr 3 238

Svømmebasseng

Hvis du skal anlegge permanent svømmebasseng må du ha byggetillatelse og tillatelse til tilkobling til vann og avløp. Du må få en godkjent rørlegger til å sende søknad. Rørleggeren må påse at den løsningen som blir valgt er godkjent. Vann til å fylle opp bassenger skal gå via vannmåler. Avløp fra bassenger skal ledes til avløpsnettet.

Kontaktinformasjon

Jan Terje Jansen
Senioringeniør
E-post
Telefon 91 67 00 19
Mobil 91 67 00 19