Hagevatning

Når blir det restriksjoner?

Vi har god kapasitet på vannbehandlingsanleggene og i ledningsnettet. Men i tørkeperioder kan likevel forbruket bli så stort at vi får problemer med å levere nok vann. Da må vi innføre vanningsrestriksjoner. 

Varsling

Vanningsrestriksjoner vil bli varslet med, SMS – varsling, og på Facebook. 

Råd om hagevanning

  • Prioriter vanning av blomster og busker framfor plenen dersom det blir nødvendig med begrenset vanning
  • Ta vare på regnvann i f.eks. en tønne og bruk det til å vanne blomster
  • Vann helst om kvelden. Hvis du vanner i solskinn fordamper det meste av vannet
  • Juster opp knivene på gressklipperen slik at gresset ikke klippes for langt ned 
  • Ved brannutrykning i eget område: Stopp hagevanningen, slik at det blir nok vann til slokkearbeidet

Kontaktinformasjon

Jan Terje Jansen
Senioringeniør
E-post
Telefon 91 67 00 19
Mobil 91 67 00 19