For bransjen

Innvendig sanitærarbeid

En rørlegger må ha svennebrev eller mesterbrev for å kunne utføre innvendig sanitærarbeid. Det er ikke krav om søknad (sanitærmelding) og ferdigmelding for innvendige sanitærinstallasjoner, med unntak for vannmåler. 

Installasjon av vannmåler 

Søknad om vannmåler til kommunen gjøres av godkjent rørlegger. 

Rørlegger henvender seg til Åmli kommune Enhet for Samfunns for å få utlevert vannmåler. Du må ha de nødvendige detaljer om eiendommen, eier og dimensjon på vannmåler

Vannmåler skal være montert og utlevert skjema «Registrering av ny vassmålar» skal returneres 14 dager etter utlevering. 

Utvendig sanitærarbeid

Hvis du skal utføre utvendige sanitærarbeider som for eksempel ny tilkobling til det kommunale vann- og avløpsnettet, må du sende søknad om sanitærabonnement. Skjema fås utlevert ved henvendelse til Åmli kommune Enhet for Samfunn. 

Hvis avløp må pumpes, skal du levere pumpespesifikasjon sammen med søknaden.  

Godkjenning av VA-anlegg

Straks sanitærarbeidet er ferdigstilt skal du sende ferdigmelding med målsatt kart og tilkobling-/utkoblingsdato til kommunen. Trasè, tilkoblingspunkt, kummer, vinkelendringer, stoppekraner og inntak i hus skal være målt inn i forhold til faste punkter. Merk at en tillatelse til sanitærarbeid kan ha inneholdt tilleggskrav.

Ved ny tilkobling av vann og avløp blir abonnent registrert med gebyrer med en gang ferdigmelding med dato for tilkobling er mottatt i kommunen og eventuell vannmåler er montert. 

Regelverk

Kontaktinformasjon

Jan Terje Jansen
Senioringeniør
E-post
Telefon 91 67 00 19
Mobil 91 67 00 19