Arbeid - vei, vatn og avløp

Noen ganger må veier stenges helt eller delvis pga. arbeid på eller nær veien. 

Åmli kommune utfører arbeid på vann- og avløpsledninger på en slik måte at innbyggerne skal bli minst mulig berørt. Veier i anleggsområdene vil likevel ofte være stengt. 

Stengt vann

Hvis vannet må stenges i forbindelse med arbeidet, så varsles abonnentene på forhånd med sms-melding, på kommunens facebook, med annonser eller med beskjed i postkasse.

Kontaktinformasjon

Jan Terje Jansen
Senioringeniør
E-post
Telefon 37 18 52 45
Mobil 916 70 019