Arbeid - vei, vatn og avløp

Arbeid på/ved vei representerer økt fare for arbeidere og trafikanter. Derfor er det viktig at arbeidsvarsling utføres korrekt og i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan. 

Før arbeider på / ved kommunal vei skal en ha fått en godkjent arbeidsvarslingsplan.

Kopi av gyldig kursbevis for Arbeidsvarsling N301, for ansvarspersoner, legges ved.

Søknad om godkjenning av arbeidsvarslingsplan sendes til postmottak Åmli kommune på adressen post@amli.kommune.no

Kontaktinformasjon

Jan Terje Jansen
Senioringeniør
E-post
Telefon 91 67 00 19
Mobil 91 67 00 19