Ferieaktivitetar

Ferieaktivitet i haustferien

Gratis dagstur til Setesdalens mineral- og klatrepark. Universelt tilbod i aldersgruppe 7.kl-vgs. i samarbeid med frivillige lag og organisasjonar i kommunen

Ferieaktivitet i vinterferien

Gratis dagstur til Vegårshei skisenter eller bowling-tur til Arendal. Universelt tilbod i aldersgruppe 7.kl.-vgs. i samarbeid med frivillige lag og organisasjonar i kommunen.

Ferieaktivitet for familiar som omfattast av tilskotsordninga

Gratis dagstur til dyreparken, badeland o.l. i sommarferien. Påmeldingsfrist 1.juni. Prosjektet dekker utgiftar til transport og inngangsbillett.

Kontaktinformasjon

Siv Turid Eppeland
Flyktningekoordinator/rektor vaksenopplæring/BTI-koordinator
E-post
Telefon 37 18 52 21
Mobil 473 91 990