Spesialundervisning for vaksne

Kven kan få spesialundervisning?

  • Du som trenger hjelp til å halde ved like eller utvikle grunnleggande ferdigheiter
  • Du som trenger ny opplæring på grunn av sjukdom, skade eller endra livssituasjon.
  • Du som har syns- eller hørselsvanskar.
  • Du som har tale- eller stemmevanskar.
  • Du som strever med lesing, skriving eller matematikk.
  • Du som treng opplæring i å bruke hjelpemiddel.

Kva for fag blir det undervist i?

  • Norsk
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag

Kontaktinformasjon

Siv Turid Eppeland
Rektor Åmli voksenopplæring, flyktningekoordinator, barnehagemyndighet , barnekoordinator
E-post
Telefon 47 39 19 90
Mobil 47 39 19 90