Samfunnskunnskap

Kva tilbyr vi?

Alle som har rett og plikt til norskopplæring må gjennomføre eit 50 timars kurs i samfunnskunnskap på eit språk dei forstår.

Åmli vaksenopplæring tilbyr ikkje kurs i samfunnskunnskap.

Samfunnskunnskapsprøver og statsborgarprøver:

Åmli kommune tilbyr ikkje samfunnskunnskapsprøver. Tilbod om samfunnskunnskapsprøver får ein ved å søkje i privatistportalen.

Privatistportalen

Åmli kommune v/rektor kan være behjelpelig med å finne gode løysingar for dei som har rett og plikt til å ta norskprøven.

Du som har fått rett/plikt til opplæring etter 01.09.13 må av legge ei prøve i samfunnskunnskap etter avslutta kurs.

Besøksadresse

Rådhuset: Gata 5, 4865 Åmli

Kontaktinformasjon

Siv Turid Eppeland
Rektor Åmli voksenopplæring, flyktningekoordinator, barnehagemyndighet , barnekoordinator
E-post
Telefon 47 39 19 90
Mobil 47 39 19 90