Samfunnskunnskap

Kva tilbyr vi?

Alle som har rett og plikt til norskopplæring må gjennomføre eit 50 timars kurs i samfunnskunnskap på eit språk dei forstår.

Åmli vaksenopplæring arrangerer kurs når der er meldt inn behov.

Du som har fått rett/plikt til opplæring etter 01.09.13 må avlegge ei prøve i samfunnskunnskap etter avslutta kurs. Skulen arrangerer prøvene.

Besøksadresse

Rådhuset: Gata 5, 4865 Åmli

Kontaktinformasjon

Siv Turid Eppeland
Flyktningekoordinator/rektor vaksenopplæring/BTI-koordinator
E-post
Telefon 37 18 52 21
Mobil 473 91 990
Nina Merete Haugstøyl
Åmli vaksenopplæring
E-post
Telefon 37 18 52 20
Mobil 930 45 770

Kontorstad: Rådhuset