Norskprøver

Norskkurs privatistar: 

Kveldskurs vil bli annonsert på kommunen si nettside.

Norsk- og samfunnsfagsprøver:

Norskprøver: 

Det vert arrangert norskprøver to periodar i året. Prøvene er laga i samsvar med det Europeiske rammeverket, og blir organisert av Kompetanse Norge.

Kompetanse Norge

Åmli vaksenopplæring tilbyr både munnlege og skriftlege prøver.
Du kan registrere deg på e-post, eller via privatistportalen.

Registrer deg:

Prisar:
800 kroner (lytting, lesing og skriftleg produksjon)
800 kroner munnleg
400 kroner per delprøve skriftleg

Samfunnskunnskapsprøver og statsborgarprøver:

Desse vert gjennomførte etter behov fortløpande gjennom året. Dei kostar 800 kroner for privatistar.

Kontaktinformasjon

Siv Turid Eppeland
Flyktningekoordinator/rektor vaksenopplæring/BTI-koordinator
E-post
Telefon 37 18 52 21
Mobil 473 91 990
Nina Merete Haugstøyl
Åmli vaksenopplæring
E-post
Telefon 37 18 52 20
Mobil 930 45 770

Kontorstad: Rådhuset