Norskprøver

Norsk- og samfunnsfagsprøver:

Norskprøver: 

Åmli Vaksenopplæring tilbyr ikkje norskprøver med prøvestad i kommunen. Tilbod om norskprøvar får ein ved å søkje i privatistportalen.

Åmli kommune v/rektor kan være behjelpelig med å finne gode løysingar for dei som har rett og plikt til å ta norskprøven.

Norskprøvene er laga i samsvar med det Europeiske rammeverket, og blir organisert av Kompetanse Norge.

Kompetanse Norge

Registrer deg:

Samfunnskunnskapsprøver og statsborgarprøver:

Åmli kommune tilbyr ikkje samfunnskunnskapsprøver og statsborgarprøver. Tilbod om samfunnskunnskapsprøver og statsborgarprøven får ein ved å søkje i privatistportalen.

Åmli kommune v/rektor kan være behjelpelig med å finne gode løysingar for dei som har rett og plikt til å ta norskprøven.

Kontaktinformasjon

Siv Turid Eppeland
Flyktningekoordinator/rektor vaksenopplæring/BTI-koordinator
E-post
Telefon 37 18 52 21
Mobil 473 91 990