Svømmehall

Symjehallen er på Åmli skule.

  • Symjebassenget er 12,5 meter langt og 8,5 meter bredt. På det grunnaste er det 90 cm djupt, og på det djupaste 170 cm.
  • Vatnet held 34 grader på måndagar og 28 grader på fredagar.
  • Det er felles badstoge.
  • Symjehallen er open for alle, til regulerte tider. 
  • Symjehallen er open frå etter haustferien og ut april.
    NB: Symjehallen er stengt mellom jul og nyttår, i vinterferien og i påska.

Opningstider fellesbad

Opningstider fellesbad
Måndag For Fredag For
16:30-17:30 Barn t.o.m. 4. klasse i følge med vaksne 17:00-18:00 Barn t.o.m. 4. klasse i følge med vaksne
17:30-18:30 Vaksne (over 16 år) 18:00-19:30 Åpnet for alle
19:30-21:00 Vaksne (over 16 år)

Prisar:

Vaksne kr 50,-
Barn kr 30,-

Sal av billettar vil vere via Vipps og direkte betaling i kasse utanfor inngangsdøra til bassenget.
Kode for Vipps heng i begge garderobane og på dør inn til bassenget.

Kontaktperson for svømmehallen

Nils Kåre Håkedal, LOS/SLT-koordinator

Kontakt badevakt

Elin O. Øverås, tlf 415 07 323

Fasttelefon betjent i opningstida: 37081079