Svømmehall

Svømmehallen er på Åmli skule.

  • Svømmebassenget er 12,5 meter langt og 8,5 meter breidt. På det grunnaste er det 90 cm djupt, og på det djupaste 170 cm.
  • Vatnet held 34 grader på søndagar og måndagar og 28 grader på fredagar.
  • Det er felles badstoge.
  • Svømmehallen er open for alle, til regulerte tider. 
  • Svømmehallen er open frå etter haustferien og ut april.

 

Det har ikkje lukkast å få tilsett badevakt, difor vil det inntil vidare ikkje være tilbod om fellesbad i Åmli.
Vi beklager dette.

 

Kontaktperson for svømmehallen

Rektor ved Åmli skule