Ressursteam ved skulen

Alle skoler skal ha et ressursteam, og teamet skal ledes av rektor/inspektør.

Ressursteam er skolens «bestillings- og koordineringskontor» for elever med spesielle behov.

Elevens behov vil variere, men når en ansatt på skolen blir oppmerksom på at en elev kan ha utfordringer, skal dette drøftes i skolens ressursteam for å avklare videre oppfølging. Dette vil profesjonalisere arbeidet.

Skolens ansatte skal be om bistand fra ressursteam via internt meldeskjema. For å drøfte navngitte elever må foresatte samtykke.

Ressursteam arbeider etter fastlagt årshjul og bidrar med bl.a.:

  • Veiledning av lærere
  • Drøfting av elever med bekymringsfull utvikling
  • Observasjon og kartlegging av elever

Kontaktinformasjon

Vivian Lorentsen
Rektor Åmli og Dølemo skule
E-post
Telefon 91 85 43 01
Mobil 91 85 43 01