Logoped

Det er vi i PPT som koordinerer logopedtjenesten i kommunen.

Hva gjør en logoped?

Logopeden gir språkhjelp til barn og ungdom fra 0 – 16 år, som har vansker med språk, uttale, stamming og afasi. De kan hjelpe med:

  • å veilede foreldre eller personalet i barnehage og skole i forhold til barns språk
  • å gi barnet direkte trening på bakgrunn av logopedisk utredning enten hjemme, på skolen/ i barnehagen eller hos logopeden
  • å kartlegge for avgjørelse om eventuell videre henvisning til hjelpeapparatet

Samarbeid mellom hjem, skole/barnehage og logoped er viktig for at barnet skal få den hjelp som trengs og få best mulig utbytte.

Slik går du frem

Barnehage, skole eller behandler kan henvise barnet til logoped. Ta kontakt med oss i PPT på telefon dersom du tenker at barnet behøver hjelp, så hjelper vi deg med videre fremgangsmåte.

Når barnet er undersøkt kan vi sette i gang tiltak hvis vi anser det som hensiktsmessig.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis

Kontaktinformasjon

Elisabeth Jensen
PPT-leiar
E-post
Telefon 48 11 73 66
Mobil 48 11 73 66