Ferie og fridagar - skulerute

Skulerute med fridagar 2018/2019
Skulerute med fridagar 2018/2019
Månad Merknad Antal skuledagar
August Planleggingsdagar 15., 16. og 17. Skulestart måndag 20. 10
September 20
Oktober Høstferie veke 40. Fri fredag 19. (planleggingsdag) 17
November 22
Desember Siste skuledag før jul fredag 21. 15
Skuledagar hausten 2018 84
Januar Planleggingsdag 2. Skulestart torsdag 3. 21
Februar Vinterferie veke 8. 15
Mars 21
April Påskeferie 15. - 23. 15
Mai Fri kun på heilagdagar: 1., 17. og 30. NB: Ikkje fri fredag 31. 20
Juni Fri på heilagdag: 10. Siste skuledag fredag 21. 14
Skuledagar våren 2019 106
Totalt antal skuledagar 2018/2019 190

 

Skulerute med fridagar 2019/2020
Skulerute med fridagar 2019/2020
Månad Merknad Antal skuledagar
August Skolestart mandag 19. 10
September 20
Oktober Høstferie uke 40. Fri fredag 18. (planleggingsdag) 18
November 22
Desember Siste skoledag før jul fredag 20. 15
Skoledager høsten 2019 84
Januar Skolestart mandag 6. 20
Februar Vinterferie uke 8 15
Mars 22
April Påskeferie 6. - 13. 16
Mai Fri fredag 1. og torsdag 21. 19
Juni Fri mandag 1. Siste skoledag fredag 19. 14
Skoledager våren 2020 106
Totalt antall skoledagar 2019/2020 190