Ferie og fridagar - skulerute

Månad Merknad Antal skuledagar
August Planleggingsdagar 15., 16. og 17. Skulestart måndag 20. 10
September 20
Oktober Høstferie veke 40. Fri fredag 19. (planleggingsdag) 17
November 22
Desember Siste skuledag før jul fredag 21. 15
Skuledagar hausten 2018 84
Januar Planleggingsdag 2. Skulestart torsdag 3. 21
Februar Vinterferie veke 8. 15
Mars 21
April Påskeferie 15. - 23. 15
Mai Fri kun på heilagdagar: 1., 17. og 30. NB: Ikkje fri fredag 31. 20
Juni Fri på heilagdag: 10. Siste skuledag fredag 21. 14
Skuledagar våren 2019 106
Totalt antal skuledagar 2018/2019 190