Tilsette ved SFO

Fagarbeidarane og pedagogen som jobbar på SFO, jobbar kombinert stilling mellom SFO og skulen.

Desse jobbar på SFO:

  • Marion Byggstøyl, avdelingsleiar skule og SFO
  • Elin C. Bergersen, fagarbeider
  • Tea Serine Langemyr, fagarbeider
  • Anne Britt Setane, fagarbeider
  • Olaug Bente Gjermones, fagarbeider
  • Åse Helen F. Mathiesen, lærling
  • Sunshine Nu, lærling