Moderasjonsordninger i SFO

Gratis SFO inntil 12 timer/uke kjernetid for alle 1. trinns elever fra 01.08.2022.

Fra august 2021 innfører regjeringen to nye ordninger i SFO:

  • Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 4. trinn
  • Gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn

Redusert foreldrebetaling for elever på 1. og 4. trinn

Hvem kan søke?

Foreldrebetalingen skal per elev utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Er din husholdnings brutto årsinntekt under kr 350 000, kan du søke om redusert foreldrebetaling.

Husholdning betyr her ektefeller, registrerte partnere og samboere. Samboere blir definert som «to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapsliknende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn».

For foreldre med delt omsorg beregnes betalingen ut fra inntekten til husholdningen til forelderen med samme folkeregistrerte adresse som barnet.

Dokumentasjon

Sammen med søknaden må du sende inn husholdningens skattemelding(er). Er inntekten annerledes enn skattemeldingen(e) viser, må du legge ved dokumentasjon på dette, f.eks. lønnsslipp eller utbetalingsmelding fra NAV. Du kan sende skattemeldinger og annen dokumentasjon elektronisk i søknadsskjemaet, eller du kan ettersende dokumentene som brevpost.

Slik søker du

Du kan søke hele året. Vedtaket gjelder fra måneden etter komplett søknad er mottatt. Ved stort og varig inntektstap underveis i skoleåret, kan du søke om ny beregning av betalingen. Du må søke på nytt for hvert skoleår. Ordningen gjelder fra 1. august 2021. De som får innvilget søknaden innen utgangen av 2021, vil få tilbakebetalt for perioden aug-des 2021.

Søknadsskjemaet finner du i Visma Flyt Skole ved å klikke på knappen Søknader. Trenger du hjelp, ta kontakt med skolen.

Søke om redusert foreldrebetaling for SFO (Visma Flyt Skole)  

Kontaktinformasjon

Inger Mjåland
SFO-leiar
E-post
Telefon 91 74 52 35
Mobil 91 74 52 35