Skulefritidsordning (SFO)

Opptak til SFO

I Åmli kommune er det tilbod om SFO ved Åmli skule og ved Dølemo oppvekstsenter
Du må nytte elektronisk søknadsskjema for å søke SFO plass i Åmli kommune.

Søknadsskjema for ny plass, endring og oppseiing

Dersom du treng hjelp til å fylle ut det elektroniske søknadskjemaet kan du få det ved å ta kontakt med informasjonssenteret i rådhuset, tlf 37185200, den einskilde skule, eller Åmli bibliotek, tlf 37185266. På biblioteket har dei og publikums-pc som du kan nytte til å skrive søknaden på.

Søknaden gjeld opptak til SFO ved fylgjande skular:

  • Åmli skule, tlf. 37081070
  • Dølemo oppvekstsenter, tlf. 37081095

Søknadsfrist

1. mars kvart år.

Tilsette ved SFO

Fagarbeidarane og pedagogen som jobbar på sfo, jobbar kombinert stilling mellom sfo og skulen.

Desse jobbar på SFO:

  • Christina Sophie Eikeland (Leiar)
  • Hanka Spelten
  • Anne Lise Valle
  • Olaug Bente Gjermones
  • Ingebjørg Valle Vik (Lærling)
     
Vedtekter for SFO i Åmli kommune (PDF, 2 MB)  - felles for SFO ved Åmli og Dølemo skule.
 

Kontaktinformasjon

Christina Sophie Eikeland
Leiar av SFO
E-post
Telefon 37 08 10 80