Skulefritidsordning (SFO)

Opptak til SFO

I Åmli kommune er det tilbod om SFO ved Åmli skule (tlf 37181070) og ved Dølemo oppvekstsenter (tlf 37081095).

Søknad om plass, endring av opphaldstid og oppseiing av plass gjerast via Visma Flyt Skole.

Gå til Visma Flyt Skole for å søke
 

Søknadsfrist

1. mars kvart år.

Tilsette ved SFO

Fagarbeidarane og pedagogen som jobbar på sfo, jobbar kombinert stilling mellom sfo og skulen.

Desse jobbar på SFO:

  • Anette Dølemo Skarli (Leiar)
  • Hanka Spelten
  • Anne Lise Valle
  • Olaug Bente Gjermones
  • Anne Britt Setane
  • Ingebjørg Valle Vik (Lærling)

Prisar

12 timar og meir pr veke, kr 2 100,- pr mnd.
5 timar til 12 timar pr. veke, kr 1 200,- pr. mnd.
5 timar pr. veke, kr 700. pr. mnd.
Dagsats kr 200,- for feriar. Vekesats kr 550,-

Søskenmoderasjon er i dag 30% for barn nr 2 og 75% for barn nr 3 eller fleir.
 

Vedtekter for SFO i Åmli kommune (PDF, 339 kB)  - felles for SFO ved Åmli og Dølemo skule.
 

Kontaktinformasjon

Anette Dølemo Skarli
SFO-leiar
E-post
Telefon 37 08 10 80
Mobil 971 99 255