Skulefritidsordning (SFO)

Opptak til SFO

I Åmli kommune er det tilbod om SFO ved Åmli skule og ved Dølemo oppvekstsenter

I ein overgangsperiode må du søke om ny plass, endring eller oppseiing via epost til anne.gerd.jorundland@amli.kommune.no 

Etterkvart vil vi få nytt elektronisk skjema til dette.

Søknaden gjeld opptak til SFO ved fylgjande skular:

  • Åmli skule, tlf. 37081070
  • Dølemo oppvekstsenter, tlf. 37081095

Søknadsfrist

1. mars kvart år.

Tilsette ved SFO

Fagarbeidarane og pedagogen som jobbar på sfo, jobbar kombinert stilling mellom sfo og skulen.

Desse jobbar på SFO:

  • Mona Liane (Leiar)
  • Hanka Spelten
  • Anne Lise Valle
  • Olaug Bente Gjermones
  • Ingebjørg Valle Vik (Lærling)

Prisar

12 timar og meir pr veke, kr 2 100,- pr mnd.
5 timar til 12 timar pr. veke, kr 1 200,- pr. mnd.
5 timar pr. veke, kr 700. pr. mnd.
Dagsats kr 200,- for feriar. Vekesats kr 550,-

Søskenmoderasjon er i dag 50% for barn nr 2 og 75% for barn nr 3. I forslaget til nye vedtekter er det foreslått at søskenmoderasjon skal vere (30% for barn nr 2 og 50% for barn nr 3 og fleire).
 

Vedtekter for SFO i Åmli kommune (PDF, 2 MB)  - felles for SFO ved Åmli og Dølemo skule.
 

Kontaktinformasjon

Mona Liane
SFO-leiar
E-post
Telefon 37 08 10 80
Mobil 909 56 056