Samarbeidsutvalg (SU) / Driftsstyre

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Medlemmer SU:

Bente Espebu, leder
Marianne Kleppe, nestleder
Vivian Lorentsen, rektor og sekretær
Viggo Hansen, kommunens representant
Anne Britt Setane, andre ansatte
Julie Solberg, undervisningspersonell
Anne-Berith Steinklev, undervisningspersonell
Emily Plozicki, leder elevrådet u-skolen
Sondre Sandhaug, leder elevrådet mellomtrinn

Referat frå SU-møte ved Åmli skule
Tittel Publisert Type
Referat samarbeidsutvalget 01.12

30.03.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Referat samarbeidsutvalget 01.12.2020.pdf

Kontaktinformasjon

Vivian Lorentsen
Rektor Åmli og Dølemo skule
E-post
Telefon 91 85 43 01
Mobil 91 85 43 01