Foreldrerepresentantar i skulen

Skolen har en rekke råd og utvalg hvor foreldrene er med. Brukermedvirkning fra foreldrene er regulert i opplæringslovens kapittel 11.

Lov om grunnskulen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven)

Foreldreråd og FAU

Alle foreldre som har barn på grunnskolen er automatisk medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et foreldrearbeidsutvalg (FAU) som fungerer som et "styre" for foreldrerådet.

Innkalling og referater legges ut på skolens nettside 

Medlemmer av FAU skoleåret 2018/2019:
Medlemmer av FAU skoleåret 2018/2019:
Trinn Namn Adresse
1 Tobias Tangen Nedre Futveg 6, 4865 Åmli
2 Reidar Tveiten, leder Sigridnes 251, 4865 Åmli
3 Trine Krossbekk Agersborg Skytehusrabben 6, 4865 Åmli
4 Marit Haugland Tveit 317, 4865 Åmli
5 Sigrid Kriemhild Nesland Øvre Futveg 5, 4865 Åmli
6 Arne Hansen Espebu Epletveit 44, 4865 Åmli
7 Torgeir Neset Gjermundnes 46, 4865 Åmli
8 Jannicke Opheim Simonstad 363, 4868 Selåsvatn
9 Marianne Baasland Øvre Futveg 11, 4865 Åmli
10 Baard Lohne Skytehusrabben 5, 4865 Åmli

 

Samarbeidsutvalg (SU) / Driftsstyre

Ved hver grunnskole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) eller driftsstyre som er skolens øverste samarbeidsorgan. Utvalget skal bestå av to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to for foreldrerådet, to for elevene og to for kommunen. Den ene av representantene for kommunen skal være rektor ved skolen. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

Skolemiljøutvalg (SMU)

Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg. I SMU skal elevene, foreldrerådet, de tilsatte, skoleledelsen og kommunen være representert, men elevene og foreldrene skal være i flertall. SU kan selv være SMU, og må da settes sammen slik at foreldre og elever til sammen har flertall.

Veileder om arbeidet til skolemiljøutvalg

Presentasjoner

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) er et selvstendig rådgivende organ for departementet i saker om samarbeid mellom hjem og skole. FUG skal ivareta foresattes interesser i skolesammenheng.

Kontaktinformasjon

Vivian Lorentsen
Rektor Åmli og Dølemo skule
E-post
Telefon 37 08 10 72
Mobil 918 54 301