Åmli og Dølemo skule, tilsette

Åmli og Dølemo skule består av Åmli skule som har omlag 190 elever fra 1. - 10. trinn, og Dølemo oppvekstsenter, hvor omlag 20 elever går fra 1. – 4. trinn.

Skolen har om lag 30 lærere, seks fagarbeidere/lærlinger, to inspektører, rådgiver, sosiallærer og rektor.  

Skolen har også en rekke samarbeidspartnere som bl.a. helsesøster og psykologtjeneste.

Kontaktinfo pedagogisk personale

Kontaktinformasjon

Vivian Lorentsen
Rektor Åmli og Dølemo skule
E-post
Telefon 91 85 43 01
Mobil 91 85 43 01
Marion Byggstøyl
Avdelingsleiar
E-post
Telefon 90 05 35 32
Mobil 90 05 35 32
Olav Kiland
Avdelingsleiar
E-post
Telefon 41 04 54 80
Mobil 41 04 54 80
Administrasjon Åmli skule
Telefon 48 13 58 30
Mobil 48 13 58 30
Dølemo Oppvekstsenter
Telefon 48 23 38 25
Liv Gunvor Ramse
Teamleiar Dølemo skule
Telefon 48 23 38 25