Åmli og Dølemo skule, tilsette

Åmli og Dølemo skule består av Åmli skule som har omlag 190 elever fra 1. - 10. trinn, og Dølemo oppvekstsenter, hvor omlag 20 elever går fra 1. – 4. trinn.

Skolen har om lag 30 lærere, seks fagarbeidere/lærlinger, to inspektører, rådgiver, sosiallærer og rektor.  

Skolen har også en rekke samarbeidspartnere som bl.a. helsesøster og psykologtjeneste.

Kontaktinfo pedagogisk personale

Kontaktinformasjon

Vivian Lorentsen
Rektor Åmli og Dølemo skule
E-post
Telefon 918 54 301
Mobil 918 54 301
Marion Byggstøyl
Avdelingsleiar
E-post
Telefon 900 53 532
Mobil 900 53 532
Vakant .
Avdelingsleiar
Administrasjon Åmli skule
Telefon 481 35 830
Mobil 481 35 830
Dølemo Oppvekstsenter
Telefon 482 33 825
Liv Gunvor Ramse
Teamleiar Dølemo skule
Telefon 482 33 825