Åmli og Dølemo skule, tilsette

Åmli og Dølemo skule består av Åmli skule som har omlag 190 elever fra 1. - 10. trinn, og Dølemo oppvekstsenter, hvor omlag 20 elever går fra 1. – 4. trinn.

Skolen har om lag 30 lærere, seks fagarbeidere/lærlinger, to inspektører, rådgiver, sosiallærer og rektor.  

Skolen har også en rekke samarbeidspartnere som bl.a. helsesøster og psykologtjeneste.

Kontaktinfo pedagogisk personale

Kontaktinformasjon

Vivian Lorentsen
Rektor Åmli og Dølemo skule
E-post
Telefon 918 54 301
Mobil 918 54 301
Marion Byggstøyl
Avdelingsleiar
E-post
Telefon 900 53 532
Mobil 900 53 532
Lars Erik Kyllingstad Kaldal
Avdelingsleiar
E-post
Telefon 911 72 702
Mobil 911 72 702
Administrasjon Åmli skule
Telefon 481 35 830
Mobil 481 35 830
Dølemo Oppvekstsenter
Telefon 482 33 825
Liv Gunvor Ramse
Teamleiar Dølemo skule
Telefon 482 33 825