Bustadtomter i kommunale felt

Åmli kommune har fleire bustadfelt der det er ledige tomter. Det største feltet er det sentrumsnære Øvre Århuskleiva som vart opna våren 2013. Det er og ledige tomter på Skytehusrabben nært til skule og barnehage. Vidare er det bustadfelt på Dølemo, på Nelaug og eit lite på Selåsvatn.

Felta blir presenterte her med faktaark.

Faktaark kommunale bustadtomter
Tittel Publisert Type
Dølemo boligfelt

13.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1-Dølemo boligfelt.pdf
Selåsvatn boligfelt

13.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4-Selåsvatn boligfelt.pdf
Århuskleiva

13.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6-Århuskleiva.pdf
Nelaug nedre boligfelt

13.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2-Nelaug nedre boligfelt.pdf
Skythusrabben

13.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5-Skythusrabben.pdf
Nelaug nye boligfelt

13.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3-Nelaug nye boligfelt.pdf


Åmli kommune ynskjer alle interessentar velkomne, og vi blir gjerne med på ei visning.

Prisar

Kommunale bustadtomter
Bustadfelt Tomt nr Gnr/bnr Pris
Skytehusrabben 3 39/114 kr 76 907
Skytehusrabben 11 39/108 kr 91 556
Skytehusrabben 13 39/109 kr 91 556
Århuskleiva 42 41/130 kr 18 499
Dølemo 9 65/128 kr 65 610
Dølemo 10 65/129 kr 65 610
Dølemo 11 65/130 kr 65 610
Dølemo 12 65/131 kr 65 610
Dølemo 13 65/132 kr 65 610
Dølemo 14 65/133 kr 65 610
Dølemo 16 65/134 kr 65 610
Dølemo 17 65/135 kr 65 610
Dølemo 19 65/136 kr 65 610
Nelaug 6 57/71 kr 23 124
Nelaug 8 57/65 kr 13 875
Nelaug 12 57/63 kr 23 124
Nelaug 16 57/62 kr 13 875
Selåsvatn 4 50/56 kr 55 498
Øvre Århuskeleiva 1 kr 231 552
Øvre Århuskeleiva 2 41/177 kr 231 552
Øvre Århuskeleiva 3 kr 231 552
Øvre Århuskeleiva 4 41/178 kr 301 393
Øvre Århuskeleiva 5 kr 231 393
Øvre Århuskeleiva 6 41/179 kr 301 393
Øvre Århuskeleiva 7 kr 301 393
Øvre Århuskeleiva 9 kr 301 393
Øvre Århuskeleiva 11 kr 301 393
Øvre Århuskeleiva 13 41/172 kr 372 671
Øvre Århuskeleiva 16 kr 301 393


Sjå bustader til salgs i Åmli på Finn.no

Kontaktinformasjon

Karstein Vaule
Avdelingsingeniør oppmåling
E-post
Telefon 37 18 52 51
Mobil 992 11 770
Yngvar Mjåland
Leiar samfunn
E-post
Telefon 37 18 52 53
Mobil 480 02 925