Bustadtomter i kommunale felt

Åmli kommune har fleire bustadfelt der det er ledige tomter. Det største feltet er det sentrumsnære Øvre Århuskleiva som vart opna våren 2013. Det er og ledige tomter på Skytehusrabben nært til skule og barnehage. Vidare er det bustadfelt på Dølemo, på Nelaug og eit lite på Selåsvatn.

Felta blir presenterte her med faktaark.

Faktaark kommunale bustadtomter
Tittel Publisert Type
Dølemo boligfelt

13.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1-Dølemo boligfelt.pdf
Selåsvatn boligfelt

13.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4-Selåsvatn boligfelt.pdf
Århuskleiva

13.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 6-Århuskleiva.pdf
Nelaug nedre boligfelt

13.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2-Nelaug nedre boligfelt.pdf
Skythusrabben

13.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5-Skythusrabben.pdf
Nelaug nye boligfelt

13.09.2018 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3-Nelaug nye boligfelt.pdf


Åmli kommune ynskjer alle interessentar velkomne, og vi blir gjerne med på ei visning.

Prisar

Kommunale bustadtomter
Bustadfelt Tomt nr Gnr/bnr Pris
Skytehusrabben 3 39/114 kr 73 570
Skytehusrabben 7 39/107 kr 94 589
Skytehusrabben 11 39/108 kr 87 583
Skytehusrabben 13 39/109 kr 87 583
Århuskleiva 42 41/130 kr 17 697
Dølemo 9 65/128 kr 62 763
Dølemo 10 65/129 kr 62 763
Dølemo 11 65/130 kr 62 763
Dølemo 12 65/131 kr 62 763
Dølemo 13 65/132 kr 62 763
Dølemo 14 65/133 kr 62 763
Dølemo 16 65/134 kr 62 763
Dølemo 17 65/135 kr 62 763
Dølemo 19 65/136 kr 62 763
Nelaug 6 57/71 kr 22 121
Nelaug 8 57/65 kr 13 272
Nelaug 12 57/63 kr 22 121
Nelaug 16 57/62 kr 13 272
Selåsvatn 4 50/56 kr 53 090
Øvre Århuskeleiva 1 kr 221 502
Øvre Århuskeleiva 2 41/177 kr 221 502
Øvre Århuskeleiva 3 kr 221 502
Øvre Århuskeleiva 4 41/178 kr 288 313
Øvre Århuskeleiva 5 kr 221 502
Øvre Århuskeleiva 6 41/179 kr 288 313
Øvre Århuskeleiva 7 kr 288 313
Øvre Århuskeleiva 9 kr 288 313
Øvre Århuskeleiva 10 41/175 kr 288 313
Øvre Århuskeleiva 11 kr 288 313
Øvre Århuskeleiva 13 41/172 kr 356 497
Øvre Århuskeleiva 16 kr 288 313
Øvre Århuskeleiva 17 kr 288 313


Sjå bustader til salgs i Åmli på Finn.no

Kontaktinformasjon

Karstein Vaule
Avdelingsingeniør oppmåling
E-post
Telefon 37 18 52 51
Mobil 992 11 770
Yngvar Mjåland
Leiar samfunn
E-post
Telefon 37 18 52 53
Mobil 480 02 925