Plansak - prisar

Detaljplan

Plansaker - forslag til detaljreguleringsplan

Hva Pris
For behandling av private forslag til reguleringsplaner
og endring av disse betales et grunnbeløp på 
kr 30 000
I tilegg belastes det pr tomt kr 1 812

 

Mindre endringer

Plansaker - forslag til mindre endringer

Hva Pris
E 3 Forslag til mindre endringer (politisk vedtak), pbl § 12-14, 2.ledd kr 12 921

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Plan- og byggesaksbehandler
E-post
Telefon 94 50 57 16
Mobil 94 50 57 16