Slik søker du om byggetillatelse

Når du skal sende inn en byggesøknad er det viktig at vi får all den informasjonen vi trenger for å behandle søknaden din. Byggesaksforskriftens §5-4 lister opp hvilke opplysninger som skal gis.

Situasjonskart

Bestill situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet. Husk å sette mål på bygningen, avstand til grense, vei (midten av vei) og nærmeste bygning. Da har du en situasjonsplan som skal følge nabovarslet og søknaden til kommunen.

Situasjonskart kan du få på oppmålingskontoret, eller du kan ta ut vedlegg selv, fra en av disse kartløsningene:

Nabovarsel

Naboer og gjenboere skal gis nabovarsel. Naboene skal få se tegninger og situasjonsplan som viser hva du skal gjøre. De skal også få minst 14 dager til å uttale seg. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.

Her kjøper du eiendomsinformasjon via leverandøren Ambita
Her kjøper du eiendomsinformasjon via leverandøren Eplassen

Naboer er eiere/festere av eiendom som grenser til din. Eksempel på gjenboer er eier /fester av eiendom på motsatt side av vei.

Byggesaksforskriften §5-2
Plan og bygningsloven §21-3

Send inn søknad

Vent 14 dager for eventuelle nabomerknader, og send:

Søknadsskjema

Søknad om tillatelse til tiltak
Søknad om tiltak uten ansvarsrett

Andre søknadsskjemaer fra Direktoratet for byggkvalitet

Nabovarsel Nabovarsel (pdf)
Opplysninger gitt i nabovarsel (pdf)
Kvittering for nabovarsel (pdf) 
Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer  
Eventuelt søknad om dispensasjon  
Målsatt siuasjonsplan I målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra kommunen.
For noen tiltak holder det med kartutsnitt, dette vil i så fall gå frem av veiledningen.
Tegninger av tiltaket Plan, snitt og fasade i 1:100.
Ansvarsrett Erklæring om ansvarsrett 
Søknad om ansvarsrett for selvbygger 


Søknad sendast til

  • Epost: post@amli.kommune.no
  • Posten: Åmli kommune, Gata 5, 4865 Åmli

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Plan- og byggesaksbehandler
E-post
Telefon 94 50 57 16
Mobil 94 50 57 16