Hjelp før du søker om byggetillatelse

Ta kontakt med byggesaksbehandler

Her kan du få svar på spørsmål om for eksempel søknadsreglene, og få hjelp til å finne frem til hvilke regler som gjelder på stedet du skal bygge. Dette gjelder både lovbestemte regler og regler fastsatt i reguleringsplan eller kommuneplan.

Bestill en forhåndskonferanse

Hvis du har mer konkrete planer om bygging er det mulig å bestille en forhåndskonferanse. På forhåndskonferansen vil du få mer informasjon om behandlingen av byggesøknaden.

Vi trenger informasjon om:

  • Eiendommen det gjelder
  • Hva du ønsker å bygge
  • Alternative tidspunkter det passer å møtes

Vår saksbehandler vil ta kontakt med deg for å avtale et møte.

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Plan- og byggesaksbehandler
E-post
Telefon 94 50 57 16
Mobil 94 50 57 16