Ferdigattest og brukstillatelse

Et søknadspliktig tiltak må avsluttes med en ferdigattest. Hvis det gjenstår mindre vesentlig arbeid kan du søke om midlertidig brukstillatelse.

Byggverk må ikke tas i bruk før det er gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.

Slik søker du

Søknaden om ferdigattest må sendes inn av den som har søkt om byggetillatelse senest tre uker før planlagt ferdigstillelse. 

Søknad om ferdigattest (pdf) 
Søknad om midlertidig brukstillatelse (pdf)

Registrering av små byggetiltak

Byggetiltak som ikke krever søknad må registreres når de er ferdig.
Det gjør du ved å fylle ut meldingsskjema for tiltak unntatt søknadsplikt.

Meldingsskjema for tiltak unntatt søknadsplikt

Søknad/meldingsskjema sendes til

  • Epost: post@amli.kommune.no
  • Posten: Åmli kommune, Gata 5, 4865 Åmli

Kontaktinformasjon

Chantal van der Linden
Plan- og byggesaksbehandler
E-post
Telefon 94 50 57 16
Mobil 94 50 57 16