Skogeigars forvaltaransvar

Skogeigars råderett over eigen skog bygger på  stor grad av fridom under ansvar.

Det viktigaste er at skogbruk må drivast berekraftig. Eit sentralt avsnitt er skogeigars plikt til å sikre etablering av tilfredstillande forynging etter hogst. Forynginga er etablert når konkurransen frå anna vegetasjon minkar.

Les meir i forskrift om berekraftig skogbruk

Kontaktinformasjon

Helge Sines
Skogbruksrådgjevar
E-post
Telefon 37 18 52 15
Mobil 950 72 375