Produksjonstilskot i jordbruket

Produksjonstilskot er ei fellesnemning for tilskotsordningar. Føretak med vanleg jordbruksdrift kan søke.

Krav til søkar:

  • Vere registrert i einingsregisteret / ha organisasjonsnummer
  • Drive vanleg jordbruksproduksjon på ein eller fleire landbrukseigedomar

Søknadsfrist for produksjonstilskot er 15.mars og 15.oktober. Teledato er 1.mars og 1.oktober

Meir informasjon om ordninga

Kontaktinformasjon

Kari Hagelia Olstad
Jordbruks- og næringsrådgjevar og Hovedverneombud
E-post
Telefon 37 18 52 52
Mobil 416 43 435