Fargerik Fest

Dette er ein stor folkefest som feirar mangfaldet i Åmli, med fleirkulturelle underhaldningsinnslag og mat frå fleire land. Arrangementet er i Åmlihallen i mars/april, og er eit samarbeid mellom kultur, flyktningetenesta, vaksenopplæringa og lag og organisasjonar i Åmli.

Kontaktinformasjon

Tonje Ramse Trædal
Rådgjevar/kulturskulerektor
E-post
Telefon 37 18 52 64
Mobil 926 29 512