Kontakt oss og vakttelefonar

Informasjonssenteret

Rådhuset har eiga informasjonsteneste som betjener heile kommunen.

Åpningstid: 08:30 - 15:00

Telefon: 37 18 52 00

Epost: post@amli.kommune.no 

Adresse: Gata 5, 4865 Åmli
 

Søk etter tilsette

 

Vakttelefonar i kommunen

Teknisk vakt, hverdager 15:00-08:00 samt helg/helligdag 916 70 010
Hjemmesykepleie (kveldstid/helg/helligdager) 918 86 663
Etablering av kommunens kriseledelse, større hendelser 960 10 062
Rådmann 951 39 792
Ordførar 922 93 771
Beredskapskoordinator 900 66 218
Ved skadet vilt (påkjørsel eller annet)  02800 / 416 36 115

 

Andre vakttelefonar

Legevakt 116 117
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Alarmtelefon barn og unge 116 111
Barnevern akuttberedskap kveld/helg 37 01 31 01
Politiets operasjonssentral Agder 02800
Klinisk veterninærvakt, hverdager 16:00-08:00, samt helg/helligdag 37 02 48 05
Aust-Agder krisesenter for kvinner 37 02 33 44
Aust-Agder krisesenter for menn 48 89 88 44
Agder Energi nett 07 272
Mattilsynet 06 040
Miljøverndepartementet 47 70 09 84
Folkehelseinstituttet 21 07 70 00

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre rådmannen som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Rådmannen