Kontakt oss og vakttelefonar

Informasjonssenteret i rådhuset

Informasjonssenteret betjener kommunens sentralbord og besøk til rådhuset. 
Sentralbordet er stengt i tidsrommet 11:30-12:00.

Åpningstid: 09:00-14:00

Telefon: 37 18 52 00

Epost: post@amli.kommune.no 

Adresse: Gata 5, 4865 Åmli
 

Etter en del tilbakemeldinger fra publikum på at saksbehandlere ikke er til stede eller ikke kan svare på stående fot ved direkte oppmøte, råder vi dere som har behov for fysiske møter til å ta en telefon for å  avtale tid med saksbehandler slik at vi kan levere den kvaliteten på tjenestene som vi ønsker.

Kommunedirektøren
 

Søk etter tilsette

Du finn ikkje alle tilsette her. Vi har valt å legge ut kontaktinfo til leiarar og alle som har ein kontorarbeidsplass, samt andre sentrale personar. Men altså ikkje alle. Kontaktinfo til pedagogisk personale finn du på nettsida til Åmli og Dølemo skule.

Kontaktinfo pedagogisk personale
 

Vakttelefonar i kommunen

Teknisk vakt, hverdager 15:00-08:00 samt helg/helligdag 91 67 00 10
Legekontor 37 18 51 00
Hjemmesykepleie (kveldstid/helg/helligdager) 91 88 66 63
Etablering av kommunens kriseledelse, større hendelser 95 13 97 92
Kommunedirektør 95 13 97 92
Ordførar 99 24 23 10
Beredskapskoordinator 90 06 62 18
Ved skadet vilt (påkjørsel eller annet)  02800 / 41 63 61 15

 

Andre vakttelefonar

Legevakt 116 117
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Alarmtelefon barn og unge 116 111
Barnevern akuttberedskap kveld/helg 37 01 31 01
Politiets operasjonssentral Agder 02800
Klinisk veterninærvakt, hverdager 16:00-08:00, samt helg/helligdag 37 02 48 05
Østre Agder krisesenter - døgnåpen vakttelefon 37 01 32 80
Agder Energi nett 07 272
Mattilsynet 06 040
Miljøverndepartementet 47 70 09 84
Folkehelseinstituttet 21 07 70 00

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre kommunedirektøren som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Kommunedirektøren

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset
E-post
Telefon 37 18 52 00