Åpningstid for rådhuset og sentralbordet er 09.00-14.00

Dette er ei prøveordning i oktober og november 2021

Du kan kontakte saksbehandlar på direktetelefon eller epost når som helst. Du finn kontaktinfo via lenka under.
Dersom du avtaler tidspunkt kan du kome på rådhuset utanom åpningstida, saksbehandlar vil då sleppe deg inn.

Kontakt oss og vakttelefonar

Informasjonssenteret

Rådhuset har eiga informasjonsteneste som betjener heile kommunen.

Åpningstid: 08:30 - 15:00 (dei tre siste vekene i juli: 09:00-14:00)

Telefon: 37 18 52 00

Epost: post@amli.kommune.no 

Adresse: Gata 5, 4865 Åmli
 

Etter en del tilbakemeldinger fra publikum på at saksbehandlere ikke er til stede eller ikke kan svare på stående fot ved direkte oppmøte, råder vi dere som har behov for fysiske møter til å ta en telefon for å  avtale tid med saksbehandler slik at vi kan levere den kvaliteten på tjenestene som vi ønsker.

Kommunedirektøren
 

Søk etter tilsette

Du finn ikkje alle tilsette her. Vi har valt å legge ut kontaktinfo til leiarar og alle som har ein kontorarbeidsplass, samt andre sentrale personar. Men altså ikkje alle. Kontaktinfo til pedagogisk personale finn du på nettsida til Åmli og Dølemo skule.

Kontaktinfo pedagogisk personale
 

Vakttelefonar i kommunen

Teknisk vakt, hverdager 15:00-08:00 samt helg/helligdag 916 70 010
Hjemmesykepleie (kveldstid/helg/helligdager) 918 86 663
Etablering av kommunens kriseledelse, større hendelser 960 10 062
Kommunedirektør 951 39 792
Ordførar 992 42 310
Beredskapskoordinator 900 66 218
Ved skadet vilt (påkjørsel eller annet)  02800 / 416 36 115

 

Andre vakttelefonar

Legevakt 116 117
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113
Alarmtelefon barn og unge 116 111
Barnevern akuttberedskap kveld/helg 37 01 31 01
Politiets operasjonssentral Agder 02800
Klinisk veterninærvakt, hverdager 16:00-08:00, samt helg/helligdag 37 02 48 05
Østre Agder krisesenter - døgnåpen vakttelefon 37 01 32 80
Agder Energi nett 07 272
Mattilsynet 06 040
Miljøverndepartementet 47 70 09 84
Folkehelseinstituttet 21 07 70 00

Katalogoppføring

Åmli kommune har som policy å ikkje betale for oppføringar i ulike katalogar på nett eller papir.

Den einskilde tilsette har ikkje fullmakt til å inngå slike avtalar, det er det eventuelt berre kommunedirektøren som gjer.

For eventuelle oppføringar aksepterer Åmli kommune berre skriftlege signerte avtalar og ordrebekreftelsar, aldri muntlege avtalar.

Kommunedirektøren

Kontaktinformasjon

Informasjonssenter Rådhuset
E-post
Telefon 37 18 52 00