Klage på vedtak

  • Fristen for å klage på eit vedtak er tre veker frå du fekk vite om vedtaket
  • Klagen må være skriftleg og begrunna
  • Klagen må være postlagt/sendt før fristen går ut
  • Men mindre kommunen endrar vedtaket sendast klagen til Fylkesmannen
  • Fylkesmannen avgjer klagen

Klage sendast til

  • Epost: post@amli.kommune.no
  • Posten: Åmli kommune, Gata 5, 4865 Åmli

Saksbehandling blir regulert av forvaltningslova.

Forvaltningslova