Våre tilbod innan psykisk helse/rustjeneste

Hva tilbyr vi?

Psykisk helse/rustjeneste gir hjelp og støtte til personer som har en psykisk lidelse eller rusproblematikk eller dobbeltdiagnose innen psykisk helse og rus. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre. Det kan være:

  • personlig oppfølging og samtaler
  • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
  • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
  • støtte til bedring og mestring
  • samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser
  • råd og veiledning til deg og dine pårørende
  • samtalegrupper
  • tvangssaker som skal fremmes for fylkesnemnda for sosiale saker i Agder

Slik søker du

Du kan søke selv til Tjenestekontoret, eller be fastlegen din om å hjelpe deg. 

Søknadsskjema (PDF, 68 kB)

Fyll ut skjemaet og send det til Åmli kommune, Gata 10, 4865 Åmli.

Du kan også ta kontakt direkte ved å sende en sms til en av de ansatte innen psykisk helse og rus. Informasjon om ansatte finner du ute til høyre.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakt. Ved livstruende tilstander ring 113. 

Kontaktinformasjon

Trond Fjell
Fagansvarlig psykisk helse/rus
E-post
Telefon 46 88 37 76
Mobil 46 88 37 76
Margit Bringsverd Moe
Psykisk helse/rus
E-post
Telefon 94 52 98 62
Mobil 94 52 98 62

Jobber hver dag

Elena Husby
Psykisk helse/rus
E-post
Telefon 91 15 54 22
Mobil 91 15 54 22

Jobber hver dag

Håkon Mjønes
Miljøterapeut psykisk helse og rus
E-post
Telefon 95 02 50 80
Mobil 95 02 50 80

Jobber hver dag