Våre tilbod innan psykisk helse/rustjeneste

Hva tilbyr vi?

Psykisk helse/rustjeneste gir hjelp og støtte til personer som har en psykisk lidelse eller rusproblematikk eller dobbeltdiagnose innen psykisk helse og rus. Tilbudet du får avhenger av hvor alvorlig din situasjon er, og hva som skal til for at du kan få det bedre. Det kan være:

  • personlig oppfølging og samtaler
  • hjelp til å lage struktur i hverdagen og finne meningsfulle aktiviteter
  • individuell plan og hjelp til å finne riktige tjenester
  • støtte til bedring og mestring
  • samarbeid med fastlege og andre hjelpeinstanser
  • råd og veiledning til deg og dine pårørende
  • samtalegrupper
  • tvangssaker som skal fremmes for fylkesnemnda for sosiale saker i Agder

Slik søker du

Du kan søke selv, eller be fastlegen eller behandleren din om å hjelpe deg. 

Søknadsskjema (PDF, 68 kB)

Fyll ut skjemaet og send det til Åmli kommune, Gata 5, 4865 Åmli.

Du kan også ta kontakt direkte ved å sende en sms til en av de ansatte innen psykisk helse og rus. Informasjon om ansatte finner du ute til høyre.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Akutt psykisk helsehjelp

Hvis du trenger akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakt. Ved livstruende tilstander ring 113. 

Kontaktinformasjon

Øydis Bruun Nordås
Psykisk helse/rus (jobber mandag, tirsdag, onsdag)
E-post
Telefon 468 83 776
Mobil 468 83 776

Jobber mandag, tirsdag og onsdag

Signe Heia Halvorsen
Psykisk helse/rus (jobber tirsdag, onsdag)
E-post
Telefon 469 33 621
Mobil 469 33 621

Jobber tirsdag og onsdag

Margit Bringsverd Moe
Psykisk helse/rus
E-post
Telefon 945 29 862
Mobil 945 29 862

Jobber hver dag

Elena Husby
Psykisk helse/rus
E-post
Telefon 911 55 422
Mobil 911 55 422

Jobber hver dag

Håkon Mjønes
Miljøterapeut psykisk helse og rus
E-post
Telefon 950 25 080
Mobil 950 25 080

Jobber hver dag