Kommunepsykolog

Kommunepsykologen jobber primært med kvalitetssikring av kommunens psykososiale tilbud for barn, ungdom og familier.

Dette skjer gjennom å delta i plan- og systemarbeid, gjennom undervisning, veiledning og drøftinger med andre faggrupper, og gjennom deltakelse i ulike former for tverrfaglig samarbeid og prosjekt.

Tanken er å tilføre økt psykologisk kompetanse til kommunen og de som jobber i den.

Kommunepsykologen har fokus på:

  • Forebygging og tidlig innsats
  • Barn og ungdom
  • Tverrfaglig samarbeid

Kontaktinformasjon

Inge Egil Hauge
Leiar habilitering og ressurs
E-post
Telefon 99 21 17 55
Mobil 99 21 17 55
v Vakant
Kommunepsykolog